Бургаските съдии се обучаваха за защита на личните данни

Работна среща за съдии и съдебни служители от региона на тема: „Актуални въпроси за защита на личните данни“ се проведе днес по инициатива на Апелативен съд – Бургас. 

Лектор на събитието беше д-р Невин Фети, съветник по правни въпроси на Президента на Република България и длъжностно лице по защита на данните в Администрацията на Президента, преподавател в Националния институт на правосъдието.

Г-жа Фети представи актуална практика на надзорните органи по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Магистратите дискутираха по въпроси от прилагането на защитата на личните данни в района на Апелативен съд – Бургас.  

Съдии и служители от окръжните съдилища в гр. Сливен и гр. Ямбол имаха възможност да участват в срещата  посредством видеоконферентна връзка по Skype.