При нарушение на новия европейски регламент за личните данни (GDPR), който е в действие от 25 май, българският регулатор първо ще действа превантивно, като изпраща предупреждение на нарушителите, а санкциите ще се налагат едва след това. 

Гражданите на всяка държава членка на ЕС вече могат да имат претенции към българските администратори

Публичните ни органи, за които е задължение да бъдат подготвени в съответствие с новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), изобщо не са подготвени.

От днес на територията на Европейския съюз (ЕС) действа т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). 

Основната част от медиите съобщават, че GDPR влиза в сила от днес, 25 май 2018 г., но това не е вярно. Регламентът е в сила отпреди точно две години, но е приет с отложено действие, за да могат страните-членки на ЕС да имат период за хармонизиране с него.

Ето принципите на новия Регламент 679 на ЕС за защита на личните данни

В университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се подготвят за постигане на съответствие с изискванията на Регламент 679 на ЕС за защита на личните данни /GDPR/.

Сайтът на Комисия за защита на личните данни - cpdp.bg не се отваря днес, 7 май 2018 г.

Най-вероятно е блокиран от хилядите, желаещи дда влязат в него и да използват последния от поредицата почивни дни, за да се информарат по практическото прилагане на GDPR /новия Регламент за защита на личните данни/.