Всеки българин, който има Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт може да провери кои негови лични данни се използват в регистри на държавната администрация. Това съобщиха от Министерския съвет.

"Защитата на данните, не само на личните данни, а и на другите видове защита на информация, никога не е самоцелно. Защитата на данните винаги има някакъв фокус, и то този фокус не са непременно данните.

В документите ни ще има електронен подпис и биометрични данни

Електронен индификатор, наречен от спецовете е-ЕГН, ще се монтира в новите лични карти. Той ще осигурява достъп до база данни в интернет, до информацията на здравните и социалните служби, НАП, КАТ, областни и общински администрации. Обхватът постепенно ще се разширява.

Председателят на Комисията за защита на личните данни пред "Капитал"

"Не гледайте на това като на допълнителна административна тежест, а като на възможност да си подредите бизнес процесите." С това послание Европейската комисия се опитва да въведе спокойствие около задаващата се Генерална регулация за защита на данните (GDPR). 

Личните ни данни, оказва се, не са само лични. Разследване на bTV показва колко незащитена е информацията за единния граждански номер (ЕГН) на всеки българин – той може да бъде разкрит за броени минути, ако търсещият го знае само името и рождената дата на лицето, до чиито лични данни иска да стигне.