Кметът на Сунгурларе загуби дело с дърводобивни фирми

Бургаският административен съд отмени предварителното изпълнение на заповедта на сунгурларския кмет Георги Кенов,

с която той отряза достъпа до горите на две дърводобивни фирми.

Валери Арнаудов, управител на „Винс 78“ЕООД и Кемал Бозов – на ЕТ „Кемал Бозов“ обжалваха заповедта на кмета, издадена на 9 декември 2014 г. 

С нея Георги Кенов забранява достъпа на двамата собственици на дърводобивни фирми,  на техни служители, работници или наети от тях лица до множество отдели в общински горския фонд. Забранил е достъпа и на транспортните средства. 

В същото време Валери Арнаудов и Кемал Бозов имат дългострочни договори с община Сунгурларе, които не могат да изпълнят, ако са отрязани от горите.

Мотивите на кмета са „с оглед недопускане на престъпни посегателства над дървесината в изброените горски отдели на територията на община Сунгурларе и предприемането на мерки за максимално ограничаване възможността за нанасяне на щети на общинско имущество“. 

Съдът многократно е изисквал от кмета на Сунгурларе да представи административната преписка, но в отговор са предявени само две писма с идентично съдържание до Арнаудов и Бозов във връзка с търговските им отношения с общината по повод сключени договори за продажба на дървесина на корен. 

Бургаският административен съд отменя предварителното изпълнение на заповедта, а двамата управители на фирми отделно оспорват законността на заповедта в друго дело.

Магистратите не приемат мотивите на кмета -  „твърди се общо, че неизпълнението на заповедта ще доведе до сериозни вредоносни последици без да се посочва какви последици и от какъв характер, чий важен обществен интерес следва да се защити по този начин, какви по характер и размер вреди могат да настъпят и т.н.“, коментира съдът в решението си.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови