Касае се за много сериозен проблем, ненамиращ решение вече близо 50 години, а именно - незадоволително състояние на учебната база, както и за липсата на спортно-тренировъчна такава в Спортното училище, твърди Живко Табаков

Да се заложат 30 хил.лв. в проектобюджет 2020 година за дофинансиране на „Училищните спортни игри“ по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас.

С тази кауза съветниците застават зад развитието на масовия спорт и изграждането на дългосрочна стратегия за развитието на професионалните спортни клубове - от детско-юношеската школа до мъжките отбори

Страница 1 от 231