Да се отчужди за „обществени потребности“ урегулирания парцел, в който е скандалния строеж, който разруши част от Старата баня в Бургас /превърната в модерен учебен център с европейски средства/.

Страница 1 от 532