БИЗНЕС

ГУРМЕ

ГОРИ

 

Връзка с нас

Бургаският апелативен прокурор иска по-строги наказания за унищожаване на защитени територии

* Предложенията са залегнали в графа „законодателни промени“  на отчетния доклад за работата на прокурорите от Апелативен район – Бургас за 2018 г.

Двадесет предложения за промяна за законодателната уредба са залегнали в отчетния доклад за дейността на прокурорите от Апелативен район – Бургас за 2018 г. съобщи по време на среща с медиите Административния ръководител на Апелативната прокуратура Любомир Петров. Той заместниците му Иванка Козарова и Йовита Григорова оповестиха и данните от отчетния доклад за изминалата година.

Апелативният прокурор счита, че се налага съществено увеличение на санкциите за престъпления по чл.278в от НК – противозаконно унищожаване или повреждане на защитена територия или местообитание. 

Към днешна дата предвидените в тази разпоредба наказания – „лишаване от свобода“ за срок до три години или „пробация“, както и „глоба“, не могат да изпълнят целите нито на специалната, нито на генералната превенция, най-вече предвид съществения вредоносен и непоправим резултат от тези престъпления.

Любомир Петров съобщи, че прокурорите считат, че леките наказания на подсъдимите лица, които се възползват от предоставената им възможност делата им да преминават по реда на съкратеното съдебно следствие, нарушават принципите за справедливост и индивидуализация на наказанието, съобразно тежестта на престъплението и степента на обществена опасност на дееца, като често не водят до налагането на справедливи наказания. 

Такава привилегия подсъдимите лица получават дори и в случаите, в които по време на цялото досъдебно производство не признават вината си и с нищо не допринасят за по-бързото приключване на предварителното разследване, а на практика с действията си го затрудняват. Той добави, че по добър ефект може да бъде постигнат чрез изменение на разпоредбата на чл.58 а, ал.1 от Наказателния кодекс.

Според прокурор Петров също така е редно от приложното поле на чл.78а от НК да се изключат всички деяния, с които са причинени телесни увреждания, а не само тежките телесни повреди и настъпила смърт. В тази връзка е направено предложение да бъде изменена Разпоредбата на чл.78а, ал.7 от НК. 

Той даде пример със случая, при който шведски турист нападна камериерка в „Слънчев бряг“ и с други случаи на причинени леки телесни повреди по хулигански подбуди, за които се предвижда наказание до 3 г. „лишаване от свобода“ и вместо наказателна бе реализирана административна отговорност по реда на чл.78а от НК с налагане на „глоби“. 

„Тези случаи предизвикаха възмущение в обществото, поради неоправдано ниските и то административни санкции, наложени на извършителите. Чрез налагането на подобни санкции се губи и превантивния ефект на наказанията, както и поправителния им ефект. За нас е обществено неоправдано, за престъпления против телесната неприкосновеност на гражданите, да се налагат глоби – човешкия живот и здраве не могат да се съизмерят с пари. Адекватна за такива престъпления санкция, би следвало да е именно наказание лишаване от свобода, дори и когато е законово обусловено с отлагане на изпълнението на наказанието за подходящ изпитателен срок.“, каза още Петров.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови