Oбщините отново ще бъдат бенефициенти по новата програма – „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, финансирана по механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Страница 1 от 317