Проблемът с кадрите ще се реши, когато към заплатите се прибави сума за жилище, казва директорът на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

Страница 1 от 33