Огромна част от българските градове страдат от липсата на правила, с които да се постигне хомогенно ново строителство. Не само в централните им части, но и в новите комплекси, които се появяват в периферията им. Мнението изрази пред БТА архитект Йорданка Георгиева, която е работила по редица проекти в Съединените американски щати, Европа и Близкия изток.