Изпълнителна агенция по горите и Съюза на лесовъдите връчиха традиционните награди на най-добрите лесовъди и служители по контрола за 2020 година във връзка с изминалата „Седмица на гората - 2021“. 

И през тази нетрадиционна година българският лесовъд ще отбележи своят професионален празник. Празник на хората, които са посветили живота си, за да може зеленото богатство на България да го има днес и за в бъдеще.

Страница 1 от 74