На 30 септември 2021 г. по заповед на Министъра на земеделието, харните и горите, в заседателната зала на централно управление на Югоизточното държавно предприятие се проведе консултация с представители на браншови организации в горския сектор и представители на други организации на ползватели на дървесина. 

ЮИДП – Сливен приканва всички ловци на територията на предприятието за повишено внимание от възникване на пожари при провеждане на ловни излети през предстоящия, от 2 октомври 2021 г., събота, ловен сезон на местен дребен и едър дивеч и групов лов на дива свиня. 

Страница 1 от 83