Днес в изложбената зала на Общински исторически музей - град Царево доц. д-р Дико Патронов представи своята книга „Неместни дървета и храсти – екзоти, залесени в горите на природен парк Странджа“. 

Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен поздравява всички лесовъди, експерти и горски служители в държавните ловни и горски стопанства по повод седмицата на гората 2023 година!