Административният ръководител на Апелативна прокуратура Бургас Любомир Петров изнесе данни за работата на прокуратурите в апелативния район през изминалата година.

С оригинален експeримент Районен и Окръжен съд в Бургас отбелязaха Деня на Конституцията – 16-ти април, като в ролята на същински магистрати влязоха журналисти от водещи регионални медии, съобщи 

Страница 1 от 305