Данните от проверката по случая в Бургас, при който загинаха двама полицаи, сочат слаба подготовка, липса на комуникация и слаб контрол.

16 полицейски служители са нарушили задълженията си, извършили са действия, които могат да се третират като дисциплинарни нарушения или престъпления.