В краткосрочен план един от най-сигурните пазари в туризма ще си остане вътрешният, което означава, че Община Бургас не може да разчита единствено и само на държавна политика и помощ за преодоляване на последствията от COVID-19.

Страница 1 от 203