Ситуацията, в която работи българския бизнес е формажорна, като най-големият удар поемат малките квартални пекарни, които нямат финансови ресурси да покрият текущите си загуби.

Страница 1 от 218