Сбюджет от над 318 млн. лева без ДДС стартира приемът на предложения за извършване на инвестиции по направление "Инвестиции в технологична и екологична модернизация"

"Българското земеделие не е достатъчно пазарно ориентирано. И това е следствие на това, че е в насипно състояние. И хората нямат вина за това. Но те са се фокусирали върху субсидиите като спасително средство.