Общинският съветник от ДБГ в Бургас Живко Табаков отправи питане относно колективния трудов догово /КТД/ между община Бургас и здравните работници в детските ясли и градини.

Страница 1 от 237