Казуси, свързани със законодателни промени и от социален характер, бяха сред обсъжданите теми по време на приемния ден на народния представител от ГЕРБ Галя Желякова.

Страница 1 от 215