Във връзка с лятна ваканционна заетост на студенти във Федерална Република Германия през 2019 година, Дирекция „Бюро по труда” – Бургас обявява набирането на кандидати,

Страница 1 от 106