ВБългария има конституционни гаранции за свобода на изразяване и редакционна независимост, поне такава е разписаната правна рамка, но липсват ясни правила, с които да се гарантира прозрачно разпределение на публични средства към медиите.

Европейският парламент не възрази срещу делегирания акт за таксономията на Комисията за включване на определени дейности, свързани с ядрена енергия и природен газ,

Близкият до границата с България турски град Текирдаг, който е на около 240 км от Бургас, в последно време е предпочитан за къмпингуване и отдих от туристите с каравани, които пристигат от България.