Обществено обсъждане за поемането на общински дълг за изграждането на Медицински център се провежда в момента в Царево в Летния театър на града.

На 24 юни 2021 г. на церемония в град Царево официално бе дадено начало на строителните дейности по проект “Пътища към наследството” /”Roads to the heritage”/ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Страница 1 от 103