На 18 април 2024 г., в лекционната зала на читалище "Георги Кондолов", гр. Царево от 13:00 ч. се проведоха обществени обсъждания на концепциите от програмата, като тези, свързани с Община Царево са: 

В община Царево се проведе работна среща с екипа на Националния център за териториално развитие, които по възлагане от Министерство на регионално развитие и благоустройство проектират ОУП на община Царево.

Странджанският народен певец от с. Бродилово, община Царево Костадин Михайлов представи самостоятелен концерт с оркестър от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф.Асен Диамандиев" град Пловдив с диригент д-р Николай Гурбанов. 

Страница 1 от 162