Пострадалите домакинства от наводнението на 5 септември в Царево са получили единствено еднократна социална помощ в размер на 1500 лв. За останалите щети все още не е ясно колко и кога ще им бъдат изплатени.