От 13 март 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването на територията на Република България бяха прекратени редица дейности пряко и косвено свързани с туризма. 

Страница 1 от 215