Потенциалът за растеж на туризма по отношение на руския пазар е голям, но до момента българската туристическа политика не адресира достатъчно агресивно правилните мерки в посока увеличаване на руските туристи в България.

Страница 1 от 167