Парламентът прие текстове от Закона за здравето на второ четене, свързани с туризма. Мерките, касаещи концесионерите и наемателите на морски плажове важат от 1 юни 2020 г.