Катедра „Икономика на туризма“ в УНСС представи новата специалност „Здравен и делови туризъм и икономика“, която е в портфолиото на университета за учебната 2024/2025 година.