Държавата и частният сектор трябва да работят за ежегоден туризъм в различните курорти. Това би помогнало и за липсите на кадри, тъй като постоянно работещите обекти не страдат от тази липса на служители, която се наблюдава в сезонните курорти.