В Община Царево, отдел Местни данъци и такси започна кампания за плащане на данъци върху недвижими имоти, патентен данък, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и други за 2021-ва година.