Кметът на община Царево Марин Киров проведе работна среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, посветена на проблемите с Общия устройствен план на община Царево,