Учениците в СУ „Никола Вапцаров“ в Царево вече използват ново учебно обoрудване, което ще подобри условията за STEM образование (наука, технологии, инженерство и математика). 

Започва укрепване и на свлачището на северния бряг на Царево. Абразионният бряг, който ще бъде укрепен е с дължина около 500 м, като е предвидено да се довърши брегоукрепителната дамба с дължина 491 м, да се изгради буна 35 м, както и да се издигне вълнобойна стена с дължина 316 м.