55700 проверки по Закона за лова и опазване на дивеча са били извършени от 12 август м.г., когато лова на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч се откри Ловен сезон 2023-2024.