32000 проверки по контрол по опазване на горските територии, за спазване на горското и ловно законодателство, извършиха служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите през януари.

55700 проверки по Закона за лова и опазване на дивеча са били извършени от 12 август м.г., когато лова на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч се откри Ловен сезон 2023-2024.