Не може да се говори за нашествие на гъсениците на нощната пеперуда борова процесионка, обяви пред БТА доц. Марио Лангуров, ентомолог в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките (НПМ-БАН).

Пенсионирани инженер-лесовъди от Бургаска област се събраха, за да отбележат професионалния си празник - Седмица на гората. Домакин на срещата беше ТП “Държавно ловно стопанство Ропотамо”. 

ДПП „Странджа” към Изпълнителна агенция по горите/Executive Forest Agency , с директор инж. Румяна Цвяткова и ДГС Малко Търново към Югоизточно държавно предприятие - Сливен, с директор инж. Калин Николов, отбелязаха Седмица на гората.