Месец август е най-опасният за възникване на горски пожари, показват данни на Изпълнителна агенция по горите. Според статистиката през последните години най-много пожари има към края на лятото, именно през август.