Марин Киров е зам.-кмет на община Царево от септември 2021 г. Той е юрист по образование. С връщането си в Царево той пое ресорите обществен ред и сигурност, благоустрояване, екология и чистота.