Хванаха 150 работещи без договор в барове и ресторанти 

Данните показват, че при 13% от проверките, които са извършени в рамките на специална инспекционна кампания, насочена към превенция на недекларирания труд в ресторантьорството,

се установява работа без трудов договор. Констатираните нарушения на трудовото законодателство са 6 333, съобщиха от Инспекцията по труда. 

810 от нарушенията са свързани със заплащането на труда, а 878 - с работното време, почивките и отпуските. От контролния орган обясняват, че тези нарушения също създават предпоставки за укриването на данъци и осигуровки от работодатели и работещи в отрасъла.

От агенцията посочват, че резултатите от кампанията за пореден път доказват, че ресторантьорството е сред високорисковите отрасли по отношение използването на нерегламентирани практики на пазара на труда, заедно с хотелиерството, строителството и селското стопанство.

За първите седем месеца на годината са извършени 15 735 проверки във високорисковите по отношение недекларирания труд сектори строителство и селско стопанство, както и по специалната мярка за контрол по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. Това са около 70% от всички проверки - общо 24 220 за периода. Установените случаи на работа без трудови договори при всички извършени през периода проверки са 1714.

Инспекцията по труда работи и за засилване на сътрудничеството с Националната агенция за приходите (НАП) чрез обмен на информация и съвместни действия. През тази година двете институции осъществяват съвместна кампания за справяне с недекларирания труд. 

В рамките на кампанията до момента контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 484 съвместни проверки с НАП и 129 - по инициатива на Приходната агенция. На НАП е предоставена информация за резултатите от контролната дейност на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" в над 250 предприятия.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови