ДЛС Несебър награди творците от «Моят разказ за гората»

Отличени бяха всички участници от Несебър в творческото предизвикателство на тема „Моят разказ за гората“, посветено на Седмица на гората, 2020 г.

Това стана на 26 юни в ДЛС „Несебър“.

Всяка година, структурите на МЗХГ в областта на горското стоапанисване, организират различни мероприятия по повод седмицата на гората. 

През тази година, заради наложилите се обстоятелства около Covid-19, успоредно с дистанционното обучение и мероприятията по честването и преминаха „онлайн“.

На електронната поща на ДЛС „Несебър“ пристигнаха много рисунки и разкази на тема „Моят разказ за гората“. На белите листове децата бяха пресъздали с рисунки и думи, своите мисли, чувства и преживявания в гората.

Ръководството на ДЛС „Несебър“ отличи Димитър Райнов, Лора Каракашева, Кристелина Лекова, Александра Радева, Яна Райковска и Зорница Георгиева с почетни грамоти. 

Също така те и всички останали участници получиха подаръци за ентусиазма и старанието си. 

Благодарим на децата и на техните родители и възпитатели, че въпреки утежнената обстановка, те успяха да намерят начин да стигнат до природата.