РДГ: В района на Сливарово сечите са регламентирани, възобновителни

Във връзка с публикуван снимков материал в социалните мрежи, свързан със съмнения за незаконна сеч в района на с. Сливарово, община Малко Търново е извършена съвместна проверка

от служители на Регионална дирекция по горите - Бургас и Държавно горско стопанство - Малко Търново.

Проверката, на която присъства и авторът на снимките – Петър Янгьозов, установява извършване на планирани и съгласувани със заинтересованите ведомства възобновителни сечи, в насаждения с напреднало естествено възобновяване.

Маркирането, както и дейностите, свързани с извършването на сечта са съобразени със статута на територията и законовите изисквания.

Добитата дървесина е складирана на вече съществуващи стари извозни пътища, като предстои нейното транспортиране.