Топ лесовъди от България и Турция обменят опит за вредителите по горите в Странджа

Водещи експерти по горите, както и представители на местните власти от България и Турция обменят опит в борбата срещу вредителите по иглолистните гори в Странджа.

Тридневният семинар се провежда в Къркларели и е на тема „Мерки и дейности за подобряване на иглолистните гори в трансграничния регион“.

Проектът, по който работят българските и турските лесовъди е Здраве за гората /Forest health/.

Общата цел на проекта е изграждане на мониторингова мрежа за проследяване динамиката на популация при корояда в изкуствено създадените иглолистни култури в района на Бургас и Къркларели чрез извършване на специализирани изследвания и установяване разпространението на короядите в изкуствено създадените иглолистни култури.

Семинарът бе открит от Ондер Терзи – директор на Дирекция по управление на горите в Къркларели, Исмаил Каракя, зам.-мениджър и асистент по проекти и Ердем Демироз – координатор на проекта.

Работната среща започна с презентация на инж. Нурай Мутлу, експерт по проекти, на тема „Иглолистни гори от двете страни на границата“.

Специалистът се похвали с онлайн система, с която бюрокрацията се свежда до 1 ден. Когато от турска страна се вземат данни от гората, те ще се виждат и при партньора от българскат страна.

В турската част на Странджа се дава превес на биологичната борба с вредителите, като химическата е ограничена.

Изолират се отделни райони, за да не може един вредител да премине в други части на гората.

За борба с опасния корояд Ips sexdentatus се утвърдила практиката с незабавно отсичане на поразените дървета, без да се изчаква специално разрешение.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ!