18 дървета са отсечени незаконно в общински гори на Поморие

При проверка на сечище, в общински горски територии - община Поморие, инспектори от РДГ Бургас установяват извършване на сеч без издадено позволително на 18 дървета от вида благун и цер. 

Издадени са два акта по Закона за горите на нарушителя.

При друга проверка горските служители спряха незаконна сеч в частни гори до карнобатското село Сърнево

За последните четири дни на изминалата седмица, служителите на РДГ-Бургас са проверили 25 сечища, 24 склада за съхранение и преработка на дървесина, 57 товарни моторни превозни средства и 37 физически лица. Започнати са 24 административно-наказателни производства за нарушение на Закона за горите.

За последните четири дни екипите на Дирекцията са извършили повече от 150 проверки. 

Интензивните проверки на територията на цялата страна продължават.