Словашки учен с интерес към странджанската флора

За няколко дни на посещение на територията на ПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите беше словашкият професор по дендроекология на Петер Ферус от Институт по горска екология.

Неговото посещение е провокирано от интереса му към дървесните видове, които растат на територията на Парка. Различните видове дъбове в парковата територия му бяха показани от експерти на дирекцията на ПП „Странджа”. Най-голямо любопитство той прояви към Странджанския дъб /Лъжник/ (Quercus hartwissiana) и към Церът (Quercus cerris).

Ученият искаше да види също така Източен горун (Quercus polycarpa) и да събере жълъд от него. Той прояви интерес и към келявия габър (carpinus orientalis), който почти не се срещал при тях.