Горски се обучават на първа помощ на бедстващи диви животни

Директорът на Дирекция на Природен парк "Странджа" инж. Румяна Цвяткова и служители от парковата дирекция към Изпълнителната агенция по горите взеха участие в работна среща, в рамките на проект “Живот за белошипата ветрушка“. 

Темата на срещата бе „Оказване на първа помощ на бедстващи диви животни“, с фокус белошипата ветрушка. Събитието бе разделено на практическа и теоретична част. 

С поредица от презентации, организаторите от Зелени Балкани разказаха на участниците за целите и дейностите по проекта, разпознаването на белошипата ветрушка в природата, разпространението на вида у нас, методите на отглеждане и размножаване  в Спасителния център, методите на освобождаване на птиците в природата, типовете изкуствени платформи, които се поставят.

Практическата част от обучението се осъществи в амбулаторията на Спасителен център за диви животни/ Wildlife Rescue Breeding Centre на Зелени Балкани, където под вещото ръководство на ветеринарните лекари, участниците имаха възможността да упражнят своите умения по оказване на първа помощ на диви животни.