Това са маршрутите на Фестивала на зелениката

Представяме ви маршрутите за 14 и 15 май /събота и неделя/, които подготвиха експерти на Дирекция на Природен парк "Странджа" по време на Фестивал на зелениката 2022 г. м. Харманята, с. Бродилово, общ. Царево

Откриването ще бъде от 10.00 ч. в м. Харманята.

Маршрути за събота /14 май/

МАРШРУТ   №1

ПОКРАЙ ХОДЖАНСКИЯТ ДОЛ

Най-лекият маршрут, подходящ за майки или татковци с малки деца, включително такива в цедилки тип "кенгуру", подходящ и за по-възрастни, които биха желали да се порадват на чудната хубост на природата без прекомерни усилия. Общата дължина с  отиването и завръщането е около 3 км. 

Маршрутът се движи по стабилизиран път в горска обстановка, с малка денивелация (около 50 м), основно по десния бряг на Ходжанският дол. 

По маршрута могат да се видят вековното орехово дърво край устието на дола в река Велека; корията с вековните габърови дървета с техните причудливи стволове; гъстите и окъпани с цвят масиви от странджанска зеленика от двете страни на пътя до местността Кукýлят. 

След почивка в  крайната точка, маршрутът предлага възможността всеки един от посетителите сам да избере своето темпо за прибиране и времето, което да отдели за разглеждане (или заснемане (smiley) ) на природните образци... Лек маршрут, без значителни натоварвания, с максимална продължителност около час и половина до два часа.

МАРШРУТ  № 2 

ДО СВЕТА БОГОРОДИЦА И ТРАКИЙСКАТА МОГИЛА

Маршрут до манастирчето (параклиса) Света Богородица. 

Маршрутът следва Ходжанският дол до моста под вр. Кукулят. От там – по стар биволски извозен път, който следва стръмен и живописен дол, гъсто обрасъл със зеленика, се достига билото на връх Кукулят. Следва спускане из дъбови гори към манастирчето Света Богородица.

Манастирчето Света Богородица е свещено място са жителите на село Бродилово, където те провеждат своя голям местен събор на църковния празник Голяма Богородица.   

Тук, освен малкия параклис, има изградени множество пейки и маси под вековна дъбова гора, а в близост има и питейна вода – от малко аязмо. На половин км от там, над долината на Велека, се издига една от най-големите тракийски могили, открити в Странджа. 

От м. Св. Богородица покрай вековни дървета от габър, маршрутът, като 2 км следва коларски път, се завръща към Харманята.

Дължина: 6 км, продължителност: 4 часа, денивелация: 150 м.

МАРШРУТ  №3 

ДО ЦАРСКОТО КЛАДЕНЧЕ...  Като се следва 8 км горски път, успореден на десния бряг на река Велека, покрай местността Малката крушка и край загадъчни скалисти склонове, обрасли с папрати, sendo стига прочутата местност Царското кладенче... 

Там има чешма със студена букова вода. Изграден е от ДПП (със средства от княжество Монако) и заслон с маса и пейки под навеса и допълнителни две маси с пейки на открито...  

На един километър от Царското кладенче,  над мястото на стария пристан, има долче с обилно цъфтящи зеленики. На връщане се преминава през лонгозна гора със странджански дъб – лъжник, и след километър и половина сред една от най-запазените заливни гори в Странджа. 

След разклона за м. Худру, маршрутът отново се влива в коларския главен крайбрежен път... Последният етап от маршрута, като преминава този път по живописните лъкѝ в долината на река Велека, достига отново до Харманята.

Дължина 17 км, продължителност 5.30 часа, денивелация 20 метра.

МАРШРУТ   № 4

ПО СТРЪМНИТЕ ПЪТЕКИ ДО АВГО и ЧЕШМАТА ГАБЕРЪТ

Продължителност – около 6 часа, кръгов

Маршрутът започва с продължително изкачване по пътеката за Миликоп, която в началото преминава през суб-средиземноморски причудливи дъбови гори, откъдето се откриват панорамни гледки към долината на р. Велека и към вр. Голямата Папия. В местността Авго, маршрутът напуска миликооската пътека, и се отклонява на юг. 

Покрай цъфтящи зеленики и храсталаци от пирен, се спуска към местността Габерет (Габърът) в Ликуряшкият дол с находища на странджанския дъб – лъжник. Тук има изградени стар заслон и чешмата с най-вкусна вода в землището на Бродилово. 

Надолу, като следва течението на Ликуряшкият дол, маршрутът достига до живописните лъки на Велека и така се завръща в местността Харманията.

Това е най-сложният маршрут, който изисква най-значителна физическа подготовка. 

Дължина: 18 км, продължителност - 6 часа, денивелация - 200 м.

Маршрут за неделя /15 май/ 

ПО ПЪТЯ НА СТАРАТА ЖЕЛЕЗНИЦА – през река ЕЛЕНИЦА и крепостта на ПЕВТИЧ

Продължителност – около 6 часа, кръгов

Сборно място: площада на село Бродилово, от информационната точка за ДПП Странджа в Читалището на селото. Маршрутът преминава покрай църквата на селото и като се спуска край питейната чешма в края на селото – достига до манастирчето Свети Пантелеймон, патронът-закрилник на село Бродилово.  

Оттам, с преход по окрайнините на селото, се достига до трасето на старата железница.  Продължава се до заслона Папуто и до брода на река Елешница с нейните загадъчни галерии от стари елши. 

Маршрутът, като преминава през заливна лонгозна гора, продължава да следва трасето на старата железница до Свинарският дол. Долът е дом на едни от най-старите и причудливи габърови дървета в Природния парк Странджа... 

В по-горните склонове на дола се среща и странджанската зеленика. От Свинарският дол, по стръмна и тясна пътечка, маршрутът се изкачва към местността Певтич.

Археологически разкопки разкриват в местността Певтич дом на тракийски владетел.  Укрепеният дом е с площ от над 1 дка и е бил ограден от крепостна стена с дебелина от 2,40 м, запазена на 1,5 м височина.

Съхранени са и част от охранителната кула и основите на някои от жилищните постройки.

От местността Певтич маршрутът отново слиза в долината на Велека, и по коларските пътища през лъките край реката, се завръща в селото...

Обща дължина: 10 км

Продължителност: около 6 часа

Денивелация: 100 м