Укрепиха екопътека по река Младежка

На 15 септември, след откриването на новата учебна година, в ранният следобед, служители на ПП Странджа укрепихапогледното място по един от най-посещаваните маршрути на природния парк

- "Извори и пещери на р. Младежка", до с. Младежко.

Дървената площадка е готова за многобройните туристи, които искат отвисоко да видят най-дълбокото място по реката - Синият вир.