Горски от ДЛС-Ропотамо иззеха 50 ловни трофеи от бракониери

Горски служители, отговарящи за опазването и охраната на горите и дивеча в Държавно ловно стопанство Ропотамо, заедно със служители на РУ Приморско, проведоха съвместна акция срещу бракониери на територията на стопанството. 

В с. Ясна поляна бе направена проверка на имот, като бяха намерени и иззети незаконни трофеи на дивеч. Общо 50 броя бяха установени, от които на благороден елен – 10, на елен лопатар – 7,  на сръндак – 1, на дива свиня – 20, препарат от фазан 1 и 10 броя паднали рога от благороден елен. По всяка вероятност трофеите са добити от дивеча, стопанисван на територията на ДЛС-Ропотамо.

„Ръководството на Югоизточно държавно предприятие и ДЛС-Ропотамо категорично се обявяват срещу бракониерски прояви от този тип и полагат всевъзможни усилия и методи за борба с тяхното предотвратяване.

Това посегателство към жив дивеч, без надлежно издадени документи, е огромно престъпление и в разрез с принципите и правилата при стопанисването и управлението на дивеча, за който се полагат неимоверни грижи от служителите в стопанството.“, заяви директорът на ДЛС-Ропотамо инж. Георги Гагов.