ДГС Айтос залесиха с 2000 фиданки за Седмица на гората

Инициативите по повод Седмицата на гората започнаха и на територията на ТП "Държавно горско стопанство Айтос". 

Горски служители на стопанството извършиха попълване на култури с 2000 фиданки от дървесния вид космат дъб. 

Залесяването се проведе в отдел 679, подотдел 1, с обща площ 31 дка, в землището на с. Сини рид, община Руен.