Новите купувачи на имоти променят правилата на пазара

Хората на възраст между 26 и 35 години са новите купувачи на пазара на недвижими имоти. Те представляват 39% от всички клиенти и вече променят основни характеристики в сегмента. 

"По-бавно пристъпват към сделка, провеждат повече огледи и често търсят завършени и обзаведени жилища, в които могат да се нанесат веднага", коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС.

По-младите клиенти успяват бързо да се ориентират на пазара, но им отнема повече време да изберат най-подходящия имот за себе си, особено когато купуват първото си собствено жилище. Искат то да бъде модерно и с технологични възможности, но същевременно с това да им напомня на уюта на дома, в който са отраснали. 

Все повече от тях не разчитат на помощ от родителите си по време на покупката, което допълнително затруднява решението им. 

Според Тенекеджиева новите купувачи налагат и прилагането на нов подход от страна на консултантите. Те трябва да бъдат по-мобилни и приспособими към ритъма на живот на този тип клиенти. Същото важи и за строително-инвестиционните компании, които трябва да съобразят сградите си с особеностите на това поколение.

Според експертите клиентите са склонни да платят по-висока цена за имот в новопостроена сграда, ако тя отговаря напълно за усещането им за качествена среда на живот. 

Сериозен интерес предизвикват и обзаведените имоти след направени подобрения. В тези случаи разликата в цената спрямо не обзаведено жилище за ремонт може да достигне 25%, които обаче се компенсират със спестените време и усилия преди нанасянето. 

"Този подход често е предпочитан от хора, които използват кредит за покупката си и бюджетът, който са си определили, не включва допълнителни разходи по имота. Затова търсят готови решения. Още повече, придобиването на завършен апартамент им позволява да се нанесат веднага - нещо, което все повече присъства в изискванията на купувачите", уточнява Тенекеджиева.

По думите й, когато планират използването на жилищен заем, хората трябва да имат предвид спецификите при оценката на движимото имущество в апартамента. Наличието на обзавеждане - мебели, техника и оборудване в жилището, има по-малка тежест в изготвянето на оценката на банката, отколкото при определянето на пазарната стойност на имота. Това се отразява върху сумата, която банката би отпуснала при ипотеката на жилището.

През изминалата година бяха налице очаквания за свиване на ипотечното кредитиране. Въпреки множеството прогнози за повишаване на лихвените проценти и по-високите изисквания към кредитополучателите, сделките с кредити в София задържаха стабилни нива. 

"Макар че започнахме 2019-а с първи спад в покупките с ипотеки, регистриран през последните пет години, интересът към банковото финансиране на сделките с имоти бе устойчив. През последното тримесечие на годината дори отчитаме ръст спрямо същия период на 2018 г. и считам, че той ще продължи през цялата година", посочва Гергана Тенекеджиева.

Въпреки че статистиката на Агенцията по вписванията показва понижение в общия брой на ипотеките на годишна база в сравнение с 2018-а, делът им в сделките на АДРЕС остава без съществена промяна и дори се увеличава минимално. 

Малко над половината от покупко-продажбите са осъществени чрез банково участие. Преобладават сделките с кредити, покриващи около 80% от стойността на имота. При 18% от покупките, клиентите използват ипотека за между 50% и 80% от сделката, а 21% от купувачите разчитат на заем за над 80% от цената на жилището. 

"Налице са откази за стопроцентово банково участие. Това обаче може да се счита като добър знак и признак за висок контрол в сектора, гарантиращ спокойствието на всички участници в имотния пазар", коментира Тенекеджиева.