Добромир Ганев за порочните практики в бранша с недвижими имоти

Добромир Ганев е професионалист с многогодишен управленски опит в индустрията за недвижими имоти. Квалифициран в преговори, бизнес развитие, бизнес планиране, продажби, управление на активи.

Икономист, предприемач, лектор, ментор. Има магистърска степен по специалност "Икономика на индустрията" от Икономически университет - Варна. Редовен докторант към Икономически университет - Варна с професионално направление "Икономика, строителство и недвижима собственост". Специализира Международна търговия и бизнес развитие към Института за спезиализации към Land O Lakes-Mineapolis-St.Paul-USA..

През 1993 г. година основава компанията за недвижими имоти ФОРОС. Добромир Ганев е председател на УС на Национално Сдружение Недвижими Имоти, а от 2012 до 2018 г. е заместник-председател на Сдружението.

Член е на Българската макроикономическа асоциация. Той е учредител и член на УС на Асоциацията на франчайзите в България, както и учредител на Национална асоциация за защита на потребителите. Член е на Управителния съвет на Варненската търговско-индустриална камара два мандата. Създател е на Лайънс клуб Варна, част от Lions International.

В началото на месеца Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) публикува наръчника „Как да изберем агенция за недвижими имоти и брокер“? 

Добромир Ганев обобщава кои са нелоялните практики в бранша.

***

Аз като професионалист, който вече 30 години се занимава с този бизнес, считам, че ако бъде прилагано етично, изключителното представителство е най-ефективно за всички страни в процеса на покупко-продажба на имот. 

За съжаление обаче имаме много сигнали за случаи, в които се подписват подобни договори, но не се изпълняват основни задължения по тях. Най-лошото е, че някои брокери или компании си позволяват да „затварят“ имота с цел да получат двойна комисиона. Това е противно на всякаква етика и Етичният кодекс на НСНИ ясно го изразява – интересът на потребителя стои над интереса на компанията, респективно на брокера.

Разбира се, потребителите са свободни да продават или купуват имот и самостоятелно, но е необходимо да са много добре запознати с пазара. Считам, че не повече от 5% до 7% от хората, които притежават недвижим имот или желаят да закупят такъв, имат знанията да излязат на пазара сами и да не загубят пари. Много хора считат, че работата без брокер им спестява 2-3% и това е така, когато получават некачествена услуга. Но ако работят с професионален брокер, може да спестят повече от онези 2-3%, ако купуват имот или пък имотът им да бъде продаден на максимално справедлива цена на пазара.

На развитите пазари обемът от сделки, които се сключват с помощта на брокер, е между 80% и 90%, в България той не надвишава 35%-40%. В същото време над 80% от потребителите искат да работят с брокери, но липсата на регулация не им осигурява гаранция за минимален професионален стандарт и качество на предоставяните услуги от брокерите на пазара . 

300 компании на пазара са приели и спазват Етичния кодекс на НСНИ, за останалите 2000 обаче не важат никакви правила и никой не ги контролира. Единствено съдът може да упражни контрол, ако възникне проблем по даден договор.

Нелоялните практики са много. Това са преди всичко оферти с фалшиви снимки и с нереално съотношение между снимки, характеристики и цена с цел привличане на обаждания от клиенти. 

Когато се обадите и някой брокер ви каже, че имотът е продаден, но веднага ще ви препоръча друг, без да направи проверка, вероятно има някакъв проблем. Много често поради несъвършенствата на нашия пазар има оферти, които не са актуални и не са свалени навреме от съответната компания, защото тя не знае, че имотът е бил продаден. Това също е резултатът от избора на гражданите да не изберат изключителен представител в процеса на покупко-продажба на имот. 

Когато сте дали имота си на десет компании, за да го продават, никой не се грижи за него. Тъкмо напротив, те искат да продадат имота ви по най-бързия начин и най-често се стига до намаляване на цената от продавача, за да се удовлетвори интересът на купувача и да се стигне до сделка.

Друга некоректна практика е когато имотът се обявява само за частни лица. Когато брокер на недвижим имот предлага имота ви само на частни лица, това означава единствено, че иска да вземе две комисиони. Той не е партньор, а човек, който иска да спечели пари на ваш гръб. Много потребители са наясно с тази практика и считат, че всички брокери работят по този начин, а това не е така.

Други лоши практики са свързани с финансовите взаимоотношения. Наскоро получихме сигнал за компания, която без дори да е провела среща с клиента, му изпраща споразумение с искане да й плати 2000 лв. като гаранция, че ще купи имот от нея. 

След това потребителят има срок от два месеца, в които трябва да купи имот от същата компания. Това е абсурдно. За първи път чувам за подобен начин на взаимодействие с клиентите, не зная откога съществува той, но става въпрос за изключително порочна практика.

Ако бъде подаден сигнал за подобна практика и компанията е член на НСНИ, ние ще я накажем в рамките на нашия устав. Ако обаче това се прави от компания, която не е наш член, не можем да направим нищо. 

За съжаление, повечето потребители са изключително доверчиви, голяма част от тях нямат търговски опит и някои компании се възползват от това. Причината е, че хората разчитат, че в бранша има регулация, каквато обичайно съществува във всички сродни браншове – на архитектите, строителите, оценителите, нотариусите, адвокатите, геодезистите.