Участвайте в бургаския хакатон за приложения за синя икономика

Новото издание на Хакатон идва с нови предизвикателства към тези, които се имат интерес към софтуерните разработки, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти.

Организатори на инициативата са катедрите по "Компютърни системи и технологии", "Компютърни и информационни технологии", "Екология и опазване на околната среда" и Студентският съвет към университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Събитието се организира съвместно с Община Бургас, Фирма Технологика,  Фирма Кодифик, Иновационни Системи - Бургас, Професионална гимназия за Компютърно Програмиране и Инoвaции, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"

Целта на инициативата е да събере на едно място програмисти, дизайнери и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване.

Спонсори на събитието са ScaleFocus, Мусала Софт, Клъстер ИКТ Бургас, Джей Софт, ERP Bulgaria, Sutherland, болница "Дева Мария", EPAM, Практикер, Адастра.

Начална дата: 11 октомври  (петък)

Финал: 13 октомври (неделя)

Откриване на Хакатона: на 11 октомври в 17:00 в аулата на Медицински корпус в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Цел на хакатона е създаване на софтуерни приложения на тема:

"Създаване на приложения за синя икономика"

За допълнителна информация: http://hackathon.chemguide.info/index.html

Амбицията на организаторите е събитието да стимулира прилагането на съвременните технологии в ежедневието на хората и живота в града.

Хакатонът ще има важен принос за развитие на ИТ общността в Бургас. Допълнителните очаквани ефекти са сформиране на екипи от хора, които се допълват като знания и умения, и продължават работа по проектите след приключване на събитието.

Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици. Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код. В последния ден на Хакатона - неделя 13 октомври - участниците ще направят демонстрация на своите приложения пред жури.

Допустими участници са екипи от най-малко двама участника, които могат да се сформират както предварително, така и в началото на самия Хакатон. Задължително е поне един човек от екипа да има познания по програмиране без значение нивото и опита в областта на софтуерни разработки.

За всички участници ще има награди, които са осигурени от спонсорите на събитието. Първите три проекта, оценени най-високо ще бъдат допълнително стимулирани с изненади от организаторите.

Критериите за оценка на приложенията са:

Оценка на идеята.

Работеща функционалност на приложението.

Начин на изпълнение, качество на програмния код и избрания подход.

Потребителски интерфейс.

Потенциал на приложението.

Ще бъдат предоставени насоки и идеи за приложения на тези участници, които нямат предварителна концепция за това, което биха желали да разработват.

Правила на Хакатона:

Участниците могат да си изберат под какъв лиценз да бъде написания от тях код в рамките на Хакатона - препоръчително е свободен лиценз.

Работата по проектите стартира с началото на Хакатона. Не се допуска участие с напълно или частично готови приложения, които са разработени преди Хакатона.

Приложенията, които не са завършени и нямат работеща функционалност, също се представят на финалния ден и се оценява потенциала им и проблема, който решават.

Спонсорите и партньорите на събитието имат право да дават индивидуални награди на избрани от тях участници.

Хакатонът ще се проведе в залите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Ще има осигурен достъп до помещението до 21:00 ч. в петък и събота, напитки,  интернет връзка и удобни места за работа на всички екипи.

Форма за регистрация за Хакатона можете да намерите на адрес:

http://hackathon.chemguide.info/registration.html