Ново начало: Два кабинета в Морското училище грейват с най-модерното оборудване

Два кабинета в Морското училище в Бургас ще бъдат претърпят пълна промяна и ще бъдат обзаведени и оборудвани по най-високите стандарти.

Това са първите стъпки за модернизацията на Професионална гимназията по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“, които ще предприеме Община Бургас, след като придоби от държавата собствеността върху учебното заведение.

Визията, оборудването и обзавеждането на кабинетите бе обсъдено на работна среща между директора на Морското училище Христина Жабова и капитаните – Дойчин Дойчев, Даниел Канчев и Стоян Пантов.

Амбицията на участниците в обсъждането е учебното заведение да стане водещо в морския бранш.

За тази цел тримата капитани и директорката на гимназията посетиха ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, за да се запознаят с опита и видят оборудването на висшето военноморско училище.

Пилотните учебни помещения са две - кабинет „Астрономия, корабоводене и лоция“ и кабинет „Борба с аварии, търсене и спасяване на хора“.

Проектът за новата визия на интериора е вече изготвен.

В кабинет „Астрономия, корабоводене и лоция“ ще има - тренажор Mritime Simulator за симулиране на ситуации от управлението на кораба, високи маси, снабдени с по 3 монитора /с възможност за поставяне на четвърти/ за радарно изображение, управление от мостика, звездно небе и т.н., компютри с общ сървър, мултимедия /LCD монитор/.

Кабинет „Борба с аварии, търсене и спасяване на хора“ ще се оборудва с - тренажор Response Simulator, манекени в защитни облекла – един пожарникар и един в хидрозащитен /неопренов/ костюм, пожарогасители, шлангове, спасителен кръг с комбиниран буй, спасителен плот и т.н.

В момента материалната база на гимназията по морско корабоплаване и риболов е занемарена и остаряла.

След ремонта, обзавеждането и оборудването на двата кабинета ще бъдат изготвени технически паспорт и енергийно обследване на сградите на учебния корпус, спортната база и общежитието.