Младите не работят, искат високи заплати

22,6% от българите между 15 и 34 години нито учат, нито работят

Младите у нас хора не работят, защото имат нереалистични очаквания за доходите.

Другата причина за пасивността им на пазара на труда е фактът, че разчитат на доходите на членове на домакинството (особено на работещите в чужбина).

Това показва изследване на Института за пазарна икономика на причините на това защо не работят младите, които нито са заети, нито се обучават (NEETs). Изследването за първи път разглежда данни за NEETs по етнос, здравен статус и по доходи.

22,6% от младежите в България между 15 и 34-годишна възраст нито търсят работа, нито преминават през някакъв етап от образованието си, тоест попадат в категорията NEETs ("not in edication, employment or training").

"Новите резултати, основани на данните от Европейското изследване на доходите и условията на живот показват обезпокоително високи дялове на NEETs сред ромските и бедните домакинства", посочват авторите на доклада, като допълват, че в тази категория са по-застрашени да попаднат мъжете и "жителите на регионите с по-голяма концентрация на етнически малцинства", докато обратното е вярно за индивидите със средно или висше образование.

Най-голям дял на хора, които нито работят, нито учат, се наблюдава сред хората между 30 и 34 години. За разлика от тях, тези на възраст до 19 години (с изключение на живеещите в Южния централен и Югоизточния региони) рядко попадат в тази категория, тъй като те обикновено учат.

Териториалната разбивка на данните сочи, че една трета младежите, намиращи се извън заетостта и образователните институции, живеят в Южния централен регион.

Това означава, че Южният централен регион надминава по този показател Северозападен регион, който обикновено се смята за най-неблагоприятния регион в страната, що се отнася до състоянието на трудовия пазар."

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови