Договор кампания за Парламентарни избори 2021

Антемон ЕООД, собственик на информационен сайт meduzata.com подписа следния Договор за кампания за Парламентарни избори 2021:

***