Обява от МБАЛ Бургас

Във връзка с решение от Протокол № 12/04.06.2015г. на СД на „МБАЛ – Бургас” АД,

относно провеждане на процедура за избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков кредит, обявява процедура за избор на изпълнител по договор с предмет: „Изготвяне на експертна оценка на финансово - икономическо състояние на „МБАЛ – Бургас” АД”.

 Предложения за участие в процедурата се приемат в деловодството на „МБАЛ – Бургас” АД до 26.06.2015г..